31 aug 2013

Nardo Fysioterapi skal delta på injeksjonskurs for leger og fysioterapeuter

0 Comment

http://nfkom.com/Injeksjonskurs%20web.pdf

NFKOM har gleden av å arrangere injeksjonskurs i samarbeid med Society of Muscoloskeletal Medicine, som er validert av Middlesex University. www.sommcourses.org

Kurset gjennomgår og videreutvikler den kliniske vurderingen og ferdighetene ved injeksjonsterapi som er nødvendig for å kunne praktisere injeksjonsterapi effektivt og sikkert. Ved bestått eksamen og kursmodul vil man motta Diploma of Injection Therapy.

Injeksjonskurset er todelt, med første kurs 4-6 oktober, og neste del på våren 2014. Mellom disse to modulene kreves det at hver deltager lager en injeksjonsportfolio der det foretas 10 veiledete injeksjoner, samt at man leverer en case study på 2500 ord basert på et av injeksjonskasusene. Deltagerne på kurset må kunne vise til at en avtale om veiledet injeksjon med veileder foreligger, slik at de får fullført dette i intermodul perioden. Godkjente veiledere vil være leger som foretar min. 50 muskel- og skjelettinjeksjoner per år. Leger trenger ikke veileder.

Hvis man ikke fullfører eller består arbeidskravet mellom modulene vil man ikke få anledning til å delta på del to av kurset på våren 2014 og heller ikke gå opp til eksamen. Man vil da ikke motta Diploma of Injection Therapy eller studiepoengene for modulen.

Denne kursmodulen gir 20 studiepoeng på universitetsnivå i England, og vil telle som en mastermodul i England.

[top]
About the Author


Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *