14 jun 2013

Nardo Fysioterapi AS har etablert avtale med oppgjørskontoret vedrørende helseforsikring for bedrifter.

0 Comment

http://oppgjørskontoret.no/

Oppgjørskontoret er etablert for å hjelpe forsikringskunder med helse- /behandlingsforsikring å raskt finne behandlingssteder, og komme raskt til behandling innenfor de forsikringsbetingelser man har.

 • Oppgjørskontoret sikrer avtaler med forsikringselskapene
 • Oppgjørskontoret booker behandlingstimer på vegne av selskapene og pasientene
 • Konkurransefortrinn ift. rutiner og avtaler
 • Spar tid og kostnader med enklere administrasjon
 • Enklere bestilling av timer og registrering av forsikringspasienter
 • Enklere pasientadministrasjon
 • Enklere rutiner ved oppgjør
 • Mer fornøyde pasienter
 • Pasientene vil få raskere behandling
 • Pasientene slipper å booke og betale timen selv
 • Pasientene opplever bedre oppgjørsrutiner mellom behandler og forsikringsselskap
[top]
About the Author