Medisinsk treningsterapi (MTT)

Ved langvarig smerte så skjer det noe med kommunikasjonen mellom hjernen og musklene. Samspillet forstyrres og hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området.

Når man ved hjelp av lavdoserte treningsmetoder klarer å stimulere aktivitet i de smertefulle strukturene, så vil hjernen motta en rekke signaler av positiv art fra området.

Signalene tolkes i hjernen og danner grunnlag for en ny form for kommunikasjon mellom skadet sted og hjernen.

I tillegg stimulerer treningen oppbygging av muskel- og senevev.

Forholdene for å oppnå normal styrke og kontroll forbedres.

De fleste lidelser i muskel- og skjelett apparatet har nytte av trening.

Namsos Fysioterapi AS benytter utstyr levert fra kvalitetsprodusenten Lojer (Finland).

Lojer MTT speed pulley - trekkapparat
Lojer MTT vinkelbenk - 

Lojer MTT treningsbenk med rotasjonstrener skulder –