Trykkbølgeterapi (rESWT)

banner_masterpuls_mp50_001[1]

http://sjokkbolge.no/

NB! Trykkbølge er ikke på takstplakaten og medfører en egenandel.

Radierende trykkbølger: Teknologi som baserer seg på et ”ballistisk prinsipp”. Her dannes energien ved at lufttrykk akselerer et ”prosjektil” som treffer et metallstempel (applikator) som er i kontakt med huden via gele. Bevegelsesenergien i prosjektilet blir omdannet til ”ikke fokuserte” trykkbølger når den treffer applikatoren, og overføres derfra til det skadede vevet som ligger under metallstempelet. Fordi trykkbølgene overføres via en konveks overflate på applikatoren, gir dette en kjegleformet (radial) spredning av energi i hver enkelt trykkbølge.

De radierende trykkbølgene kan påvirke opptil 4-6 cm inn i vevet. Radial trykkbølgebehandling: Serie av høyenergiske trykkbølger som tilføres området man skal behandle, en mekanisk bølge.

Hvordan fungerer radial trykkbølgebehandling? Behandlingen fører til en lokal irritasjon og reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskiftet i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer. Det som har vært lite kjent er at trykkbølger både kan ødelegge små ikke-myeliniserte nervefibre og gi reversible skader på motoriske nervers myelinskjeder. Førstnevnte kan være gunstig siden neuronal hyperaktivitet og økt forekomst av neurotransmitterne substans P og glutamat er påvist ved kroniske tendinopathier (senelesjoner).

Utstyret består av: Kontrollenhet, frekvens og antall sjokkbølger stilles inn – og et pistollignende håndsett som plasseres mot huden. Gel smøres på håndsettet/hudområdet for å gi sjokkbølgene størst mulig effekt. Sjokkbølgene dannes pneumatisk. En serie hurtige slag, som gir en impuls inntil 4-5 centimeter under huden. Enkelt forklart kan man si at trykkbølgene gir kroppen signal for tilheling. For eksempel er det i en tennisalbue en kronisk irritasjon som følge av overbelastning, og dette hindrer tilheling. Behandling med trykkbølger kan forandre den kroniske betennelsen til en akutt tilstand, som kroppens egne reparasjonerprosser vil ta seg av. Slik sørger trykkbølge for en betennelsesdempende effekt. Stimulering av nervefibre, slik at man oppnår en lokal smertedemping via port-kontroll-mekanismen (samme som skjer når vi gnir oss på huden etter å slått oss), dvs. smertefibrenes signal blokkeres på ryggmargsnivå.

Trykkbølger bidrar til følgende: Stimulering til ny knokkelvekst, igangsetting av en akutt inflammasjon i vev hvor en kronisk tilstand allerede har etablert seg. Øker cellepermeabiliteten og stimulerer frigivelsen av vekstfaktorer, som bidrar til en kickstart av kroppens egen reparasjonsprosess. Stimulering av stamceller i kroppen som rettes til det skadede område. Økning av neovaskulariseringen (tilvekst av nye blodkar). Stimulering av fibroblaster, cellene bidrar til å generere nytt bindevev. Redusering av smerte. Effekt på nociceptorene: C-fibrene (langsomme) tas over av A-Delta-fibrene (raske). Irritasjon av kalsifiseringer (over tid), som etter hvert absorberes i vevet.

Indikasjoner: I dag brukes trykk-/sjokkbølgebehandling på først og fremst på de klassiske indikasjonene: Plantar fasciitt/ smerter i hæl/ hælspore,  kalsifieringer i skulder/ supraspinatustendinose, epikondylitt (tennisalbue/ golfer’s albue/ musearm), achilliodynia/akillestendinose, patellasmerter ( Jumper’s knee), benhinnebetennelse, trochantertendinitt/-bursitt (slimposebetennelse hofte). Indikasjonslisten er i stadig bevegelse og i den senere tid har også følgende indikasjoner blitt tilføyd: Langdistansekne, myofasciale triggerpunkter, fraktur-tilheling.

Man kan også benytte lavdosert laserterapi som en kombinasjonsbehandling med trykkbølgebehandling, eller etter avsluttet trykkbølgebehandling.

MASTERPULS® MP 50 ELITE – Et ypperlig apparat for mindre klinikker. Har all ny teknologi. Tidløs design av sveitsisk høy kvalitet. Driftssikkert og brukervennlig med dokumentert effekt. Generell informasjon: Rent radierende trykkbølgeapparat med pneumatisk genererte trykkbølger. Innebygd kompressor, Mobil og bærbar. Trykk: 1 – 4 bar (15Hz/2,8 bar, 11Hz/3,4 bar, 8 Hz, 4,0 bar). Frekvens: 0-15 Hz. Laget av høykvalitet sveitsisk stål. Ergonomisk design dekket med faste gummihåndtak for å optimalisere grepet. Passer til alle Storz Medical sine applikatorer. Dekker alle indikasjonsområdene innenfor radierende trykkbølgebehandling. Start-/stoppknapp for å slippe å måtte holde knappen inne under hele trykkbølgesekvensen. 

Applikatorer:  

-R15 Standard: Dette er standard-applikatoren, som er sylinderformet og har en 15mm diameter. Tuppen er noe konveks og gir derfor en kjegleformet(radial) spredning av energi i hver enkel trykkbølge. Laget av rustfritt stål og kan brukes på senefester såvel som muskulatur. Spesifikasjoner: Diameter: 15mm. Dybdepenetrering: 0-40mm. Indikasjoner: alt innen rESWT-behandling.

Deep Impact DI15: Denne spesielle applikatoren ble utviklet med tanke på å konsentrere energien mere mot smertesområdet fremfor å spre den ut i vevet. Med dens elipseform samt helt flate overflate sprer den energien enda dypere og konsentrert inn i vevet. Samtidig er den laget av titan (i motsetning til de andre som er laget av rustfritt stål), som gjør at den overfører en høyere energi inn i vevet. Er ideel i kombinasjon med D-ACTOR-applikatorene (D20 eller D35). Spesifikasjoner: Diameter: 15mm. Indikasjoner: senefester, dypenforliggende områder, triggerpunkter. Den perfekte applikatoren for å behandle senefester og mer spesifikke områder med. Dybdepenetrering: 0-60mm.

D-ACTOR®20, D-20 S, Spesifikasjoner: Diameter: 20mm. Penetreringsdybde: 0-50mm. Indikasjon: myofasciale triggerpunkter, muskulatur-generelt. Denne applikatoren er bygd opp på en unik måte, som gjør at man får benyttet også den “skjulte”/ubrukte energien gjennom applikatoren og dermed får større spredning av trykkbølgene inn i vevet. Dette er applikatoren som er utviklet for behandling av muskulatur og triggerpunkter.