Utdanning og praksis

KARTLEGGING AV KOMPETANSE OG PRAKSIS    
Navn/HPR nummer Steffen Selnes / Hprnr: 8033129    
Nåværende tjenestested Namsos Fysioterapi AS    
Stilling og Stillingsstørrelse Fysioterapeut 100%    
Ansiennitet på arbeidsområdet – kommunen 92 og 92    
Utdanning RehaZentrum Berlin – fysioterapi    
Kurs Antall timer OMI ÅR
Idrettsmedisinsk høstkongress Trondheim 25   1993
Basiskurs manuell terapi (32 timer) – Levanger 32   1993
Kurs i psykiatri (30 timer) – Namsos 30   1994
Kurs i TerapiMaster (20 timer) – Arendal 20   1994
Afasi kurs sykehuset Namsos 4   1994
Instruktørkurs hjerterehabilitering (18 timer) – Trondheim 18   1994
Kurs i treningslære (40 timer) – Hoff og Helgerud i Trondheim 40   1996
Kollokvieundervisning ort. med. (96 timer)   96 1996
Ferdighetskurs skulderlidelser (16 timer) – Namsos 16   1997
Kurs rygg/hofte/bekken og kjeve-leddet 13   1997
Basiskurs ortopedisk medisin (123 timer)   123 1998
Kurs i klinisk ortop. medisin (13 timer) 13   2000
Bobath introduksjonskurs (45 timer) – Hæstad i Levanger 45   2000
Kurs i aktivitetsmedisin (16 timer) – Trondheim 16   2001
Veiledningskurs (25 timer) trinn I og II ved HiST 25   2002
Videregående kurs ortop. medisin (123 timer)   123 2002
Rekvirent kurs hjelpemiddelsentralen 7   2002
Innføringskurs i hovedtariff avtalen 7   2002
Kurs Myofascielle smerter og triggerpkt. Beh. – dr. Svein Nilsson (NIMI). 20   2003
Kurs: Medisinsk treningsterapi overekstr. – Holten institute i Levanger 19   2003
Kurs: Medisinsk treningsterapi nakke/skulder – Holten institute i Levanger 19   2003
4 refresher kurs med basis og videregående eksamen OMI (108 timer)   108 2004
Anatomi kurs (30 timer) – St. Olavs hospital, morfologen   30 2004
Studietid under utdannelsen OMI – minimum 6 moduler av 60 timer (360 timer)   360 2004
Eksamens forberedelser OMI 2 ganger av 60 timer (120 timer)   120 2004
Kurs internasjonal klassifikasjon helse WHO 13   2004
Kurs: Idrettsmedisin Oppdal, trinn 1 40   2005
Kurs: Manuell terapi Namsos, nakke/skulder 20   2005
Kurs: Inkluderende arbeidsliv – Namsos 7   2005
Kurs: Medarbeidersamtaler – Namsos 7   2006
Kurs: Manuell terapi Namsos, thoracal/arm 20   2006
Kurs: Idrettsmedisin Oppdal, trinn 2 40   2006
Kurs: Manuell terapi Namsos, lumbal/hofte/bekken 20   2006
Kurs: Rekruttèr og ansett den beste kandidaten – Namsos 7   2007
Kurs: Manuell terapi Namsos, underekstremiteter 20   2007
Opplæring: Internrevisjon ISO 19011 – Arnø kommuneoverlegens kont. Namsos 20   2007
Seminar: Nevrobiologi med relasjon til praksis – professor Brodal i Steinkjer 7   2007
Seminar: Psykososiale faktorers betydning i arbeidslivet – Namsos 4   2007
Kurs tidlig innsats sped- og småbarn Oslo rBUP sør/øst 14   2008
Kurs tidlig innsats sped-og småbarn NamsosrBUP sør/øst 7   2008
Kurs arbeidsgivers tilretteleggingsplikt/sykefravær Namsos 7   2008
Kongress trykkbølgebehandling (rESWT) og ortopedi – Sundvolden hotell 14   2008
Konferanse barn og unge – gjør noe med det. Barn av psyk. syke/rusmisbr. Oslo 7   2009
Idrettsmedisinsk høstkongress Trondheim 5.-8. november 25   2009
Psykiske helseproblemer og konsekvenser på jobb – Namsos 4   2010
Kognitiv terapi med fokus på metode og praksis – Roger Hagen i Trondheim 14   2010
Kognitiv rehabiliteringsterapi – Holten Institute Stokkøya sjøsenter 14   2011
Ultralyddiagnostikk skulder og fot i Oslo 14   2011
Lumbopelvic motorcontrol i Oslo 14   2011
Kurs i injeksjonsterapi Trondheim – NFKOM og SOMM (England) 20   2013
Idrettsmedisinsk høstkongress Trondheim 6.-8. nov. 2015 25     2015
Antall timer kurs og OMI 773 960  
Sum Kurs   1733  
       
Praksis 1992 6 mnd. turnuskandidat RiT 100%    
Praksis 1993 6 mnd. turnuskandidat Namsos 100%    
Praksis 1993-1997 Kommunefysioterapeut 100% Namsos kommune    
Praksis 1997-2000 Sjeffysioterapeut 100% Namsos kommune    
Praksis 2000 50% Rehabiliteringsleder/ 50% Sjeffys.    
Praksis 2000-2012 Sjeffysioterapeut Namsos kommune – leder fysio/ergo    
Praksis 2002-2009 Tverrfaglig klinikk ortop. medisin med anestesilege    
Praksis 2012- februar 2014 Vikariat 60% tilskudd fysioterapi Rissa    
Praksis 2012- februar 2014 40% stilling helprivat klinikk Nardo Fysioterapi AS    
Praksis 2014- d.d. 100% stilling tilskudd Namsos Fysioterapi AS