Lavdosert laserterapi (LLLT)

Irradia lavdosert laserterapi: Low Level Laser Therapy - http://www.irradia.se/
Medical Intelligent Diode Laser: Sender ut et laserlys med en bestemt bølgelengde. Forskning påviser en biostimulering som iverksetter reparasjonsprosessen i kroppens vev etter en skade.

Innenfor behandling av muskel og seneskader finnes mye dokumentasjon som bekrefter at en laser med bølgelengde 904 nm (nanometer) er effektiv på dypereliggende strukturer som eks. nerverotssmerte fra ischias og slimposebetennelse. Laserlys med bølgelengde på 904 nm er mest effektiv til å behandle skader i muskel og sener samt ledd. 808 nm er mer effektivt til å behandle overflatiske lidelser som eks. tennisalbue, akillessene,  etc. Hudnære lidelser skal ikke ha mer enn 100 mW i effekttetthet/utgangseffekt.

Forskning har ført  til hvilken mengde energi (Joule) som skal til, for å gi en mest mulig effektiv behandling.

Dette «terapeutiske vinduet» er relativt romslig, noe som gjør behandling med laser relativt enkelt for behandleren.

Kan behandlingen være skadelig? Medisinsk laser omtales ofte som LLLT (low-level laser therapy). Det betyr at laseren har en lav energimengde, noe som gjør at den ikke har evnen til å brenne eller skjære slik høyenergi lasere kan. Behandling med LLLT laser er ikke skadelig.

Det finnes retningslinjer for hva slag dose pasientene behandles med. Hva skjer i cellene? Når laserlyset treffer cellene påvirkes energiomsetningen i cellene slik at pågående helningsprosesser akselereres. Lyset påvirker det lokale immunforsvaret slik at oppbyggingen av vevet skjer raskere. I tillegg frigjøres det lokale smertedempende stoffer i vevet når det påvirkes av laserlyset (endorfiner/prostaglandiner), og man opplever at smertene dempes. På denne måten kan man redusere smertene til pasienten uten å ødelegge for den essensielle oppbyggingen av cellene igjen. Lokale effekter på cellene: Stimulering av DNA syntesen, økt cellemetabolisme, raskere oppbygging av blodkar, stimulering av immunforsvaret (økt produksjon av leukocytter eller hvite blodlegemer), forhøyer aksjonspotensialet hos cellene.

Laser påvirker cellene til å reparere seg raskere enn normalt. I tillegg dempes smerten fra vevet i denne fasen.

Laserlys med 904 nm og 808 nm bølgelengde er infrarødt. Det vil si at bølgelengden ligger utenfor hva vårt øye kan se og tolke.

Noen indikasjoner: Carpaltunnelsyndrom (nerveklem håndledd), nakksmerter, nerverotsaffeksjon, tennis-/golfalbue, akillessmerte, hælspore, artrose (slitasjegikt), med mere.

Typiske yrkesskader er tennisalbue og golfalbue, samt verk i ledd og nakke. En tennis- eller golfalbue kan av og til være kombinert med smerte referert fra nakken. Det kan da være snakk om en nerveinnklemning (C7 nerverot for tennisalbue) og da hjelper det ikke om man bare behandler på og rundt epicondylen. Behandler derfor rundt C7 nerverot med Gallium-laser (904 nm),  6 J ved f.eks 700 Hz. Tennisalbuen behandles med 808 nm og 100 mw/cm2 I uteffekt.

Ved behandling av senebetennelser/seneplager, f.eks akillestendinose, velger man gjerne en Aluminium-laser (808 nm) i kombinasjon med Gallium-laser (904 nm). Artroser/slitasjegikt – behandles med Gallium-laser (904 nm og 5000Hz – superpulset). Her er det ganske vanlig med en smertereaksjon etter behandlingen.

Tendinopatier (seneplager), er ofte takknemlige å laserbehandle. Akutte tendinopatier er lettere å behandle enn de kroniske.
 Aluminium (808 nm) -og Gallium (904 nm)-laser gir de beste effektene.

Årsaken til tinnitus er kontroversiell. Men den har klart vist at den hos mange personer skyldes spenninger i hode-og nakkemuskulaturen. Om disse spenningene behandles kan ubehaget forsvinne. Laser har vist seg og være en veldig verdifull metode ved tinnitus, gjennom sin smertestillende og avslappende virkning. Spesielt unge mennesker med nye skader reagerer bra på laserbehandling.

Ødem
(hevelse) – Laserbehandling har en dempende effekt på ødem, som baserer seg på en dillatasjon (utvidelse) av lymfekar og redusert  permeabilitet (gjennomblødning) hos blodkar. Høye doser prioriteres dersom ødemet allerede er et faktum, 10-15 J/cm2 er ikke uvanlig.

Trykkbølgebehandling – en metode som kan benyttes i startfasen av kroniske sene og muskelskader for å stimulere igangsetting av tilhelingsfasen. LLLT kan benyttes om supplement til trykkbølgebehandling , samt etter at serien på 4-8 behandlinger er avsluttet. Les mer om trykkbølgebehandling her.

Aktuell dokumentasjon:

http://www.fysioterapeuten.no/xp/pub/div/sokeres/?search_text=laser

http://www.forskning.no/index_search_html?start=0&searchString=laser+fysioterapi

Irradia MID-laser baseenhet

904 nm superpulset laserprobe
808 nm laserprobe