Takstsystem

Namsos Fysioterapi AS – fysioterapiklinikk med kommunalt tilskudd.

Betaling av egenandeler via betalingsterminal.

Gratis parkering i 2 timer.

Takster:

Følger egenandelsplakaten til Kommunenes Sentralforbund.

Uteblitt konsultasjon / konsultasjon som ikke er avbestilt tidsnok, må betales i sin helhet.
Avbestilling må skje senest arbeidsdagen før.